Welcome

Welcome

교장선생님 복사안녕하십니까?
로테르담 한글학교 교장 최윤정입니다.
저희 학교는 1996년 개교 이래 한국의 문화와 얼을 세계인에게 알리고, 한국 학생들에게는 한국의 정규 교육과정에 따른 수업을 통하여 민족정신의 함양과 더불어 꾸준한 학업성취를 이룰 수 있도록 돕고 있습니다.또한 한국인의 현지적응과 세계화를 위해 영어와 네덜란드어를 한국인을 대상으로 가르치고 있습니다. 현재 총 21개의 학급을 운영하고 있으며, 우리나라의 문화를 대표하는 한글을 외국인 또는 교포에게 가르치는 한글반과 초,중,고등학교 정규반, 그리고 성인 더치반과 성인 영어반이 수준별로 구성되어 있습니다.
한글학교의 문은 언제나 활짝 열려 있습니다.
한글학교에 오시는 여러분 모두가 양질의 교육을 받을 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

Welkom

Hallo,
Mijn naam is Choi Yoon Jeong, directrice van de Koreaanse School in Rotterdam.
Sinds de stichting van onze school in 1966, streven we ernaar om de cultuur en geest van Korea te delen met iedereen en Koreaanse studenten te steunen in hun ontwikkeling en met hun academische prestaties door ze te voorzien van een schoolprogramma van Koreaanse standaarden. Tevens geven wij ook Engelse en Nederlandse taallessen aan Koreanen, met het doel ze te helpen integreren in de Nederlandse maatschappij.
Wij hanteren momenteel 21 klassen, die bestaan uit onze Koreaanse taallessen voor buitenlanders en Koreaans geadopteerden, Koreaanse basis- en middelbare schoolklassen en Engels en Nederlandse taallessen van verschillende niveaus.
Onze deur staat altijd voor u open.
Wij van de Koreaanse School in Rotterdam zullen altijd ons best doen om u te voorzien van de hoogst mogelijke kwaliteit in onderwijs.

Welcome

Hello,
My name is Choi Yoon Jeong, principal of the Korean School of Rotterdam.
Since its founding in 1996, we strive to spread the Korean culture and its spirit to the world and to teach our students to cultivate our national spirit as well as to excel in academia by providing education that are in line with Korean standards. In addition, we provide English and Dutch lessons to Koreans in an effort to help them better adjust to the life in the Netherlands.
We currently manage a total of 21 classes. They comprise of Korean classes for non-Koreans and adoptees, elementary, middle, high-school and English and Dutch classes.
Our doors are always open for you.
We, the Korean School of Rotterdam, will do our best to provide the highest quality of education for our students.

 

 

cropped-20160223132243726_O18E2W95.jpg

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS